Centrum lékařské genetiky s.r.o. - specializované pracoviště prenatální diagnostiky
MUDr. Karel Čutka, MUDr. David Čutka, Novohradská 68/1806, České Budějovice

jazykove mutace ceska verze deutsche fassung english version

Certifikáty

CLG

newpdf Certifikát pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63415:
Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče

new kvalifikace ČSUPG ČLS JEP II. stupeň, která opravňuje k provádění konziliární ultrazvukové diagnostiky v gynekologii v subspecializaci zaměřené na porodnictví:
certifikát MUDr. Karel Čutkapdf
certifikát MUDr. David Čutkapdf
certifikát MUDr. Milada Šustrovápdf

new CLG získalo od října 2010 nové rozhodnutí a povolení činnosti diagnostické laboratoře dle zákona č.296/2008 Sb. Povolení vydal Státní ústav pro kontrolu léčiv Praha.

new CERTIFICATE OF COMPETENCE ULTRASOUND EXAMINATION AT 11-13+6 WEEKS, The Fetal Medicine Foundation, Londýn

new CERTIFICATE OF COMPETENCE 18-23 WEEKS SCAN, The Fetal Medicine Foundation, Londýn

new Osvědčení o akreditaci pro zdravotnickou laboratoř č. 8046, vydaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s
Laboratoř Centra lékařské genetiky s.r.o., Č. Budějovice obhájilo akreditaci od ČIA dle ČSN EN ISO 15189:2013, současně bylo uděleno osvědčení o akreditaci č. 627/2015 platné do 9. 9. 2020.

new Akreditace specializačního vzdělávání v oboru LÉKAŘSKÁ GENETIKA

Akreditace zdravotnické laboratoře CLG s.r.o.

new Osvědčení o akreditaci pro zdravotnickou laboratoř č. 8046, vydaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s
Laboratoř Centra lékařské genetiky s.r.o., Č. Budějovice obhájilo akreditaci od ČIA dle ČSN EN ISO 15189:2013, současně bylo uděleno osvědčení o akreditaci č. 627/2015 platné do 9. 9. 2020.

new Seznam laboratorních vyšetření pdf

new Laboratorní příručka pdf

new Přílohy laboratorní příručky

new Výsledky pdf

 

webdesign - Reklamní agentura N-atelier © 2009