Akreditace

Akreditace Laboratoře Centra lékařské genetiky s.r.o.

Zdravotnická laboratoř č. 8046 je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s. dle normy ČSN EN ISO 15189:2013.

Osvědčení o akreditaci pro zdravotnickou laboratoř č. 8046

Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace

Akreditace specializačního vzdělávání