O Nás

Naše práce

Těžiště práce spočívá v prenatální genetické diagnostice. Pro ultrazvukové vyšetření plodů máme k dispozici čtyři moderní ultrazvukové přístroje nejvyšší kategorie.

Pracoviště provádí odběry plodové vody (amniocentéza) a odběry choriových klků (CVS). Je možnost účasti partnera či jiného doprovodu pacientky při výkonu amniocentézy i při ultrazvukovém vyšetření. V Centru se též provádějí genetická vyšetření párů s opakovanými potraty, neplodností či vyšetření lidí s dědičnou formou zhoubných nádorů. Centrum lékařské genetiky je držitelem Osvědčení o akreditaci u ČIA. Lékaři Centra jsou držiteli řady českých i mezinárodních certifikátů pro kvalifikované provádění ultrazvukových vyšetření.

Náš tým

MUDr. David Čutka

Vedoucí lékař

MUDr. Karel Čutka

Ředitel Centra lékařské genetiky s.r.o.

MUDr. Milada Lacinová

Zástupce vedoucího lékaře

MUDr. Martina Michalová

Ambulance – lékař

Ing. Markéta Lysá

Vedoucí cytogenetické laboratoře

Ing. Barbora Kváčová, PhD.

Vedoucí molekulárně genetické laboratoře

Kompletní sestava našeho týmu

Vedoucí lékař

MUDr. David Čutka

Ředitel Centra lékařské genetiky s.r.o.

MUDr. Karel Čutka

Ambulance – lékaři

MUDr. Milada Lacinová – zástupce vedoucího lékaře

 

MUDr. Martina Michalová

MUDr. Radka Janurová

Ambulance – sestry

Hana Norková – vrchní sestra

Mgr. Aneta Jeníková

Bc. Nikol Tůmová

Andrea Jalalová

Hana Račáková

Adéla Nožková

Lenka Horáčková t.č. MD

Monika Strnadová

Sekretariát

Martina Hebíková

Eva Lacina

Ludmila Bártová

Recepce

Lenka Síbrtová

Karolína Vítková

Cytogenetická laboratoř

Ing. Markéta Lysá

Mgr. Jitka Hůrská

RNDr. Libuše Tondlová

Laborantky

Marcela Ježková

Vladimíra Jindrová

Martina Fedorková

Jiřina Smržová

Molekulárně genetická laboratoř

Ing. Barbora Kváčová, Ph.D.

Mgr. Daniela Dvořáková t.č. MD

Ing. Eva Šestáková t.č. MD

Mgr. Zuzana Šimonová

Ing. Lucie Lískovcová, Ph.D. t.č. MD

Mgr. Jitka Suková t.č. MD

Ing. Jitka Krýdová

Mgr. Kristýna Sládková

Mgr. Aneta Sládková

Hana Pouzarová

Certifikáty

Certifikát pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63415: Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče

MUDr. David Čutka a MUDr. Milada Lacinová

CERTIFICATE OF COMPETENCE ULTRASOUND EXAMINATION AT 11-13+6 WEEKS, The Fetal Medicine Foundation, Londýn.

MUDr. David Čutka a MUDr. Milada Lacinová

CERTIFICATE OF COMPETENCE 18-23 WEEKS SCAN, The Fetal Medicine Foundation, Londýn

Osvědčení o způsobilosti pro správné provádění laboratorního vyšetření NIPT Clarigo dle protokolu Multiplicom

CLG získalo od května 2019 nové rozhodnutí a povolení činnosti diagnostické laboratoře dle zákona č.296/2008 Sb. Povolení vydal Státní ústav pro kontrolu léčiv Praha.

Akreditace

jsme Centrum

                                    lékařské genetiky, s.r.o.