O Nás

Naše práce

Těžiště práce spočívá v prenatální genetické diagnostice. Pro ultrazvukové vyšetření plodů máme k dispozici čtyři moderní ultrazvukové přístroje nejvyšší kategorie.

Pracoviště provádí odběry plodové vody (amniocentéza) a odběry choriových klků (CVS). Je možnost účasti partnera či jiného doprovodu pacientky při výkonu amniocentézy i při ultrazvukovém vyšetření. V Centru se též provádějí genetická vyšetření párů s opakovanými potraty, neplodností či vyšetření lidí s dědičnou formou zhoubných nádorů. Centrum lékařské genetiky je držitelem Osvědčení o akreditaci u ČIA. Lékaři Centra jsou držiteli řady českých i mezinárodních certifikátů pro kvalifikované provádění ultrazvukových vyšetření.

Náš tým

MUDr. David Čutka

Vedoucí lékař

MUDr. Karel Čutka

Ředitel Centra lékařské genetiky s.r.o.

MUDr. Milada Lacinová

Zástupce vedoucího lékaře

MUDr. Martina Michalová

Ambulance – lékař

Ing. Markéta Lysá

Vedoucí cytogenetické laboratoře

Ing. Barbora Kváčová, PhD.

Vedoucí molekulárně genetické laboratoře

Kompletní sestava našeho týmu

Vedoucí lékař

MUDr. David Čutka

Ředitel Centra lékařské genetiky s.r.o.

MUDr. Karel Čutka

Ambulance – lékaři

MUDr. Milada Lacinová – zástupce vedoucího lékaře

 

MUDr. Martina Michalová

MUDr. Radka Janurová

Ambulance – sestry

Adéla Nožková

Lenka Horáčková

Hana Račáková

Andrea Jalalová

Monika Strnadová

Radka Sagerová

Dis. Zuzana Jalčová

Mgr. Aneta Jeníková t.č. MD

Bc. Nikol Tůmová t.č. MD

Sekretariát

Martina Hebíková

Eva Lacina

Recepce

Lenka Placková

Karolína Vítková

THP

Ludmila Bártová

Tomáš Čermín

Cytogenetická laboratoř

Ing. Markéta Lysá

Mgr. Jitka Hůrská

RNDr. Libuše Tondlová

Laborantky

Jiřina Smržová

Martina Fedorková

Jitka Šťastná

Molekulárně genetická laboratoř

Ing. Barbora Kváčová, Ph.D.

Mgr. Daniela Dvořáková

Ing. Eva Šestáková t.č. MD

Mgr. Zuzana Šimonová t.č. MD

Ing. Lucie Lískovcová, Ph.D. t.č. MD

Mgr. Jitka Suková t.č. MD

Ing. Jitka Krýdová

Mgr. Kristýna Sládková

Mgr. Aneta Sládková

Ing. Lucie Walterová

Hana Pouzarová

Certifikáty

Certifikát pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63415: Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče

MUDr. David Čutka a MUDr. Milada Lacinová

CERTIFICATE OF COMPETENCE ULTRASOUND EXAMINATION AT 11-13+6 WEEKS, The Fetal Medicine Foundation, Londýn.

MUDr. David Čutka, MUDr. Milada Lacinová, MUDr. Martina Michalová a MUDr. Radka Janurová

CERTIFICATE OF COMPETENCE 18-23 WEEKS SCAN, The Fetal Medicine Foundation, Londýn

CLG získalo od května 2019 nové rozhodnutí a povolení činnosti diagnostické laboratoře dle zákona č.296/2008 Sb. Povolení vydal Státní ústav pro kontrolu léčiv Praha.

jsme Centrum

                                    lékařské genetiky, s.r.o.