Výsledky našeho pracoviště

PATŘÍME DLOUHODOBĚ MEZI NEJLEPŠÍ

3 kritéria, ve kterých patříme dlouhodobě mezi nejlepší

DOWNŮV SYNDROM

Počet dětí narozených s Downovým syndromem

KOJENECKÁ ÚMRTNOST

Kojenecká úmrtnost do 1 roku na vrozené vady

VROZENÉ SRDEČNÍ VADY

Záchyt vrozených srdečních vad plodů v těhotenství

Výsledky prenatální diagnostiky a lékařské genetiky

Přečtěte si výroční zprávu za rok 2021 zde nebo klikněte na obrázek níže.