Poskytovaná péče

Podívejte se na naší nabídku péče a služeb

Ambulance

Specializujeme se především na ultrazvukovou detekci vrozených vývojových vad, dále poskytujeme genetické konzultace a genetická vyšetření párů s poruchami plodnosti, opakovanými potraty nebo rodin s výskytem nádorových onemocnění nebo jiných závažných vrozených onemocnění.

SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI PRACOVIŠTI

  • kordocentéza – odběr krve z pupečníku plodu od 21. týdne ve zdůvodněných případech na pracovišti ženské kliniky VFN Praha 2, Apolinářská 18, vedoucí prof. MUDr. P. Calda, CSc.
  • molekulárně genetické vyšetření, které nevyšetřujeme na našem pracovišti – zajištění materiálu z plodové vody nebo z krve jedince u dědičných chorob a vad na pracovištích v ČR nebo i v zahraničí,
  • superkonziliární echokardiografické vyšetření plodu – při zjištění vrozené srdeční vady na UZ je zajištěno vyšetření plodu v Dětském kardiocentru FN Motol Praha 5, MUDr. V. Tomek, Ph.D. s event. další péčí,
  • předání pacientek se zjištěnou vrozenou vývojovou vadou u plodu do péče Gyn. por. kliniky FN Motol Praha 5, MUDr. M. Brejchová, až do porodu. Plánovaná chirurgická ošetření v rámci časné poporodní péče (obličejové rozštěpy, defekty trávicí trubice, hydrocefalie aj.),
  • při zjištění vrozené vývojové vady u plodu předání informací o nálezu prim. MUDr. J. Duškovi, Neonatologické odd. Nemocnice Č. Budějovice s následnou okamžitou poporodní péčí,
  • péče o neplodné páry před IVF (umělé oplodnění ve zkumavce) na pracovišti Sanatorium ART, Mánesova 24/3, Č. Budějovice, vedoucí lékař prim. MUDr. R. Michálek.

Laboratoře

Laboratoře Centra lékařské genetiky jsou členěny na úseky cytogenetiky a molekulární genetiky. Zabývají se problematikou cytogenetiky, molekulární cytogenetiky a molekulární genetiky. Centrum lékařské genetiky s.r.o. sleduje veškeré trendy a vývoj v oblasti lékařské genetiky. Vzdělávání pracovníků a zvyšování jejich odbornosti patří k základním metodám zvyšování kvality poskytované péče.