NIPT (neinvazivní prenatální testování)

Neinvazivní prenatální testování (NIPT) je moderní technikou využívající sekvenování volné fetální (plodové) DNA cirkulující v mateřské krvi pro přesnou detekci chromozomálních vad u plodu již od 10. týdnu těhotenství. Tato nová metoda je velmi přesná a pro plod bezpečná. Diagnostický kit Clarigo (CE IVD), používaný v naší laboratoři, je určen pro neinvazivní testování nejčastějších početních odchylek chromozómů 13 (Patauův syndrom), 18 (Edwardsův syndrom) a 21 (Downův syndrom) a pro určení pohlaví plodu. Test může stanovit riziko u vad pohlavních chromozomů. Stanovení rizik vad pohlavních chromozómů nevylučuje možnost anomálií pohlavních chromozómů u plodu. Pozitivní záchyt je nutno ověřit invazivním testováním (např. odběr plodové vody či choriových klků).