Specializované ultrazvukové vyšetření plodu ve II. trimestru (20. týden gravidity)

Ultrazvukové vyšetření plodu k záchytu vrozených vývojových vad a chromozomálních poruch

 

SPECIALIZOVANÉ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ PLODU VE 20. TÝDNU GRAVIDITY VČETNĚ PODROBNÉHO ULTRAZVUKOVÉHO VYŠETŘENÍ SRDCE PLODU (FETÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFIE)

 

Jde o významné ultrazvukové vyšetření v těhotenství. Toto specializované vyšetření se provádí v Centru lékařské genetiky s.r.o. ve II. trimestru gravidity (mezi 19. – 21. týdnem gravidity). Je zaměřeno k prokázání závažných vývojových vad plodu a celého plodového vejce – při vyšetření se důkladně sleduje stavba těla, velikost, abnormality většiny vnitřních orgánů, rozštěpové vady plodu. Systematicky a podrobně se zaměřujeme na celý plod a zvláště na závažné srdeční vady plodu (prenatální echokardiografie).

V našem centru prenatální diagnostiky a lékařské genetiky používáme 4 nejnovější ultrazvukové přístroje nejvyšší kategorie – GENERAL ELECTRIC VOLUSON E10 BT.

Vyšetření na vlastní žádost pacientky – cena: 1600 Kč

  • v ceně vyšetření jsou zahrnuty 2 černobílé fotografie plodu

Vyšetření je hrazeno v určitých případech ze zdravotního pojištění (v případě potřeby vyšetření indikuje ošetřující gynekolog):

  • Pozitivní nebo atypický screening, podezření na vrozenou vývojovou vadu u plodu, výskyt dědičného onemocnění v rodinné anamnéze, vrozená vývojová vada v předchozím těhotenství, přítomnost strukturální chromozomální aberace (vady) u jednoho z rodičů, užívání teratogenních léků v graviditě nebo vliv jiných teratogenů, nepřehledný UZ obraz, gemini