Centrum lékařské genetiky s.r.o. - specializované pracoviště prenatální diagnostiky
MUDr. Karel Čutka, MUDr. David Čutka, Novohradská 68/1806, České Budějovice

jazykove mutace ceska verze deutsche fassung english version
 

Vítá Vás Centrum lékařské genetiky s.r.o. České Budějovice

MUDr.Karel Čutka Centrum lékařské genetiky s.r.o. zahájilo svou činnost v roce 1997 se sídlem v Českých Budějovicích. Jde o soukromé zdravotnické zařízení, které tvoří ambulance, cytogenetická a molekulárně genetická laboratoř. Těžiště práce spočívá v prenatální genetické diagnostice. Pro ultrazvukové vyšetření plodů jsou k dispozici tři moderní ultrazvukové přístroje nejvyšší kategorie. Pracoviště provádí odběry plodové vody (amniocentéza) a odběry choriových klků (CVS). V Centru se též provádějí genetická vyšetření párů s opakovanými potraty, neplodností či vyšetření lidí s dědičnou formou zhoubných nádorů. Centrum lékařské genetiky je držitelem Osvědčení o akreditaci u ČIA . Lékaři Centra jsou držiteli řady českých i mezinárodních certifikátů pro kvalifikované provádění ultrazvukových vyšetření.

MUDr. Karel Čutka

čtěte více


Aktuality

delici cara

jpg ZMĚNA CENY 4D ULTRAZVUKU PLODU
Od 1. 10. 2019 bude upravena cena 4D ultrazvuku plodu (nelékařský výkon) na 1200 Kč.

jpg Na našem pracovišti je možná platba kartou.

jpg SPECIALIZOVANÉ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ PLODU VE 20. TÝDNU GRAVIDITY VČETNĚ PODROBNÉHO ULTAZVUKOVÉHO VYŠETŘENÍ SRDCE PLODU (FETÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFIE)

jpg 28.6.2016:
Od 1.1.2016 provádíme na našem pracovišti neinvazivní prenatální testování nejčastějších chromozomálních aberací (NIPT) test CLARIGO – CE-IVD kit od firmy Multiplikom. Vyšetření je prováděno na sekvenátoru Illumina Miseq.

jpg 15.7.2015:
Novinkou je dokončení druhého „dolního parkoviště“ pro pacienty Centra lékařské genetiky s.r.o.
Při příjezdu do našeho Centra lékařské genetiky je možné k parkování využít „horní parkoviště“, kde je k dispozici 8 parkovacích míst. Další parkovací možnosti jsou na „dolním parkovišti“, kde jsou k dispozici 4 parkovací místa, včetně místa pro handicapované pacienty.

jpg 15.7.2015:
3 kritéria, ve kterých patříme dlouhodobě mezi nejlepší

jpg 1.5.2015:
Chtěli bychom upozornit pacientky na uzavírku části Novohradské ulice v Č. Budějovicích od 4.5. – 30.6.2015. Více o objízdných trasách...

jpg rok 2015:
Všech 64 případů Downova syndromu v jihočeském regionu v letech 2011-2014 bylo zachyceno, narozeny 3 případy Downova syndromu (2x pacientky odmítly odběr plodové vody při pozitivním výsledku testu, 1x pacientka odmítla přerušení gravidity v roce 2012, u plodu VSV)! Záchytnost Downova syndromu v jihočeském regionu v letech 2011-2014 je tedy 100%.

jpg 22.10.2014
PRENASCAN
Nová metoda neinvazivního vyšetření Downova, Edwardsova a Patauova syndromu z krve matky PRENASCAN. Od 1.10.2014 je cena snížena na 12500 Kč.
Vyšetření volné DNA v krvi matky spolehlivě určí Downův syndrom a další časté chromozomální vady plodu. PRENASCAN může v mnoha případech nahradit odběr choriových klků nebo plodové vody. Vhodná doba pro Prenascan je od týdne 10+1 těhotenství. Pacientky se též mohou rozhodnout o provedení PRENASCANU podle výsledku integrovaného testu od týdne 14+0.

PRENASCAN

jpg 16.4.2014
NOVÉ TECHNOLOGIE NA NAŠEM PRACOVIŠTI V ROCE 2014.

jpg 7.2.2014
Nové výsledky našeho pracoviště za rok 2013.

jpg rok 2014 :
Všech 51 případů Downova syndromu v jihočeském regionu v letech 2011-2013 bylo zachyceno, narozeny 3 případy Downova syndromu (2x pacientky odmítly odběr plodové vody při pozitivním výsledku testu, 1x pacientka odmítla přerušení gravidity v roce 2012, u plodu VSV)! Záchytnost Downova syndromu v jihočeském regionu v letech 2011-2013 je tedy 100%.

jpg 30.11.2012
Nová metoda neinvazivního vyšetření Downova, Edwardsova a Patauova syndromu z krve matky .
Provoz na našem pracovišti od ledna 2013...
Prenascan.
Vyšetření volné DNA v krvi matky spolehlivě určí Downův syndrom a další časté chromozomální vady plodu. Prenascan může v mnoha případech nahradit odběr choriových klků nebo plodové vody. Vhodná doba pro Prenascan je od 12. týdne těhotenství.

PRENASCAN

jpg 17.1.2012
Účast na studii InFANet – detekce Downova syndromu z krve matky

jpg 18.10.2010
CLG získalo od října 2010 nové rozhodnutí a povolení činnosti diagnostické laboratoře dle zákona č.296/2008 Sb. Povolení vydal Státní ústav pro kontrolu léčiv Praha.

jpg 21.9.2010
Laboratoř Centra lékařské genetiky s.r.o., Č. Budějovice obhájilo akreditaci od ČIA z období 2007-2010 a současně bylo uděleno osvědčení o akreditaci č. 398/2010 platné do 21. 9. 2015, . Genetická laboratoř CLG s.r.o. je vedena opět pod číslem 8046.

new 24.6.2010
pdf Prohlášení společnosti lékařské genetiky ČLS JEP k problematice prediktivního testování

new květen 2011
CLG získalo od roku 2009 trvalý certifikát
CERTIFICATE OF COMPETENCE 18-23 WEEKS SCAN
The Fetal Medicine Foundation, Londýn

new 1.1.2007
Integrovaný test I. a II. trimestru !

new Průvodce integrovaným skríningem - nejlepší
metoda záchytu Downova syndromu v celé populaci

new Změření šíjového projasnění (NT) při UZV v I. trimestru (13. týden)
v našem akreditovaném centru zvyšuje záchytnost Downova syndromu na 95 %, snižuje potřebu invazivních vyšetření, může stanovit diagnózu dříve.

new ACOG pdf - doporučení americké gynekologicko-porodnické společnosti ke skríningu Downova syndromu

new Studie SURUSS NJ Wald, London UK
integrovaný test má nejvyšší záchytnost při nejnižší falešné pozitivitě

webdesign - Reklamní agentura N-atelier © 2014