MUDR. DAVID ČUTKA

MUDr. David Čutka

Vedoucí lékař

Narozen 1977 v Českém Krumlově. V roce 1995 maturoval na gymnáziu J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích. Vystudoval 1. lékařskou fakultu UK Praha s promocí v roce 2001. Poté dlouhodobě pracoval na Gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Český Krumlov s praxí v gynekologii a porodnictví. Od roku 2004 dosud pracuje v nestátním zdravotnickém zařízení Centrum lékařské genetiky s.r.o. České Budějovice se zaměřením na prenatální diagnostiku, klinickou genetiku, laboratoř lékařské genetiky. V roce 2004 získal atestaci I. stupně z gynekologie a porodnictví a v roce 2006 atestaci z lékařské genetiky. V roce 2016 získal licenci pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru lékařská genetika. Je dlouhodobým držitelem certifikátu ČGPS ČLS JEP pro možnost vykazování výkonu 63415 „Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče“. Dále je držitelem mezinárodního certifikátu pro ultrazvukové vyšetření ve 12. – 14. týdnu těhotenství (měření NT) a ultrazvukového screeningu v 18. – 23. týdnu těhotenství pod záštitou Fetal Medicine Foundation se sídlem v Londýně.

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

  1. lékařská fakulta UK Praha (2001)

Atestace I. stupně gynekologie a porodnictví (2004) – „Specializace v oboru gynekologie a porodnictví I. stupně“

Atestace lékařská genetika (2006) – „Diplom o specializaci k výkonu povolání lékaře v oboru lékařská genetika“

Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru lékařská genetika (2016)

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

Česká gynekologicko-porodnická společnost ČLS JEP

Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP

Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP

Česká Společnost pro Ultrazvuk v Porodnictví a Gynekologii ČLS JEP

PUBLIKAČNÍ ČINNOST SPOLUAUTOR

Čutka K., Čutka D., Šustrová M., Amniocentéza- bezpečná metoda invazivní prenatální diagnostiky, Praktická gynekologie 2007, roč. 11 ISSN 1211-6645

Calda P, Novotna, M, Cutka D, Brestak M, Haslik L, Goldova, B, Vitkova I, Vaneckova M, Seidl Z., A case of an epignathus with intracranial extension appearing as a persistently open mouth at 16 weeks and subsequently diagnosed at 20 weeks of gestation. J Clin Ultra. 2010 Dec;39(3):164-8.

Bečvářová V., Hynek M., Putzová M., Soldátová I., Horáček J., Smetanová D., Kulovaný E., Matoušková M., Krutílková V., Hlavová E., Rašková D., Hejtmánková M., Čutka K., Čutka D., Stejskal D., Mihalová R., Trková M., Aplikace metody SNP array v prenatální diagnostice. Česká gynekologie. 2011;76(4), 261 – 267.

J. Loucký, M. Zemánek, R. Rychlíková, M. Macků, J. Trková, P. Polák, E. Loucká, K. Čutka, D. Čutka, T. Nix, IMALAB s.r.o. Zlín, Prediko s.r.o., Zlín, CLG sr.o., České Budějovice, Detekce Downova syndromu sekvenováním mateřské plazmy – naše účast v mezinárodní klinické validační studii InFANet. Actual Gyn 2011, 3, 65

Trkova M., Becvarova V, Hynek M, Hnykova L, Hlavova E, Kreckova G, Kulovany E, Cutka D, Zatloukalova J, Markova K, Sukova M, Horacek J, Stejskal D., SNP array and phenotype correlation shows that FLI1 deletion per se is not responsible for thrombocytopenia development in Jacobsen syndrome. Am J Med Genet A. 2012;158:2545–2550.

Drahomira Springer, Jaroslav Loucky, Pavel Tesner, David Cutka, David Stejskal, Vladimir Gregor and Tomas Zima, Importance of the integrated test in the Down’s syndrome screening algorithm. J Med Screen 2018 Jan 01.:969141317752533.

V. Tomek, J. Gilík, H. Jičínská, J. Pavlíček, J. Navrátil, D. Čutka, P. Vlašín, M. Lacinová, J. Marek, J. Škovránek, Prenatální detekce srdečních vad a její důsledky. Čes-slov Pediat 2018; 73 (5): 284-290.

Spoluautor řady přednášek na odborných akcích v ČR – např. poslední prezentace na 20. konferenci fetální medicíny ČSUPG ČLS JEP v lednu 2020 – „Využití NIPT při definovaném hraničním výsledku konvenčního screeningu“.