MUDR. KAREL ČUTKA

MUDr. Karel Čutka

Ředitel Centra lék. genetiky s.r.o.

Narodil se 1950 v Táboře. Absolvoval tamní gymnázium, poté vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze s promocí v roce 1974 stejně jako jeho otec a syn. Má atestaci v oborech lékařská genetika a gynekologie a porodnictví. V roce 1974 nastoupil na ženské oddělení Nemocnice České Budějovice, od roku 1983 byl primářem Oddělení lékařské genetiky českobudějovické nemocnice. V roce 1997 založil soukromé Centrum lékařské genetiky s.r.o. v Českých Budějovicích se zaměřením na prenatální diagnostiku, klinickou genetiku, laboratoř lékařské genetiky. Tato laboratoř byla akreditována dle ČSN EN ISO 15189:2007 a to v roce 2007. V roce 2014 byl provoz laboratoře harmonizován na novou normu a akreditována dle ČSN EN ISO 15189:2013 Českým institutem pro akreditaci.

Na současném pracovišti vyškolil několik lékařů v klinické genetice a řadu vysokoškoláků v oboru laboratorní metody v lékařské genetice.

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

Fakulta všeobecného lékařství UK Praha (1974)

Atestace I. stupně gynekologie a porodnictví (1977)

Atestace lékařské genetiky (1980)

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

Česká gynekologicko-porodnická společnost ČLS JEP

Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP

Sekce ambulantních gynekologů ČGPS ČLS JEP

Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP

Česká Společnost pro Ultrazvuk v Porodnictví a Gynekologii ČLS JEP

PUBLIKAČNÍ ČINNOST SPOLUAUTOR

Čutka K., Čutka D., Šustrová M., Amniocentéza- bezpečná metoda invazivní prenatální diagnostiky, Praktická gynekologie 2007, roč. 11 ISSN 1211-6645

Bečvářová V., Hynek M., Putzová M., Soldátová I., Horáček J., Smetanová D., Kulovaný E., Matoušková M., Krutílková V., Hlavová E., Rašková D., Hejtmánková M., Čutka K., Čutka D., Stejskal D., Mihalová R., Trková M., Aplikace metody SNP array v prenatální diagnostice. Česká gynekologie. 2011;76(4), 261 – 267

Prezentace řady přednášek na odborných akcích v ČR.