Postnatální diagnostika

Genetická konzultace

  • klinické vyšetření
  • sestavení rodokmenu
  • odběry krve na laboratorní vyšetření (cytogenetická, molekulárně genetická)
  • vyhodnocení případu a doporučení další péče včetně indikací prenatálního vyšetření (amniocentézy, UZ) se stanovením genetického rizika

 

Genetická diagnostika zhoubných nádorů

Více informací zde.