Specializované ultrazvukové vyšetření plodu v I. trimestru (13. týden)

Ultrazvukové vyšetření plodu k záchytu vrozených vývojových vad a chromozomálních poruch

 

I. trimestr měření šíjového projasnění (NT) akreditovaným sonografistou (13. týden)

Vyšetření šíjového projasnění (NT) a ultrazvukové vyšetření nejčastějších morfologických vad plodu v našem akreditovaném centru u FMF Londýn je možné provést na vlastní žádost pacientky.

Vyšetření v našem akreditovaném centru u FMF Londýn zvyšuje záchytnost Downova syndromu až na 95 %, snižuje potřebu invazivních vyšetření (odběr plodové vody nebo choriových klků), může nalézt vrozené vady dříve.

Je možné vypočítat riziko např. na Downův syndrom již v I. trimestru (13. týden), v případě vysokého rizika je možné provést choriovou biopsii – CVS (odběr části placenty) a provést vyšetření Array CGH.

U pacientek s mírně zvýšeným rizikem a normálním ultrazvukovým nálezem je možné provést neinvazivní testování (NIPT). U všech ostatních pacientek (tedy u všech žen, které nemají proveden odběr vzorku z placenty v I. trimestru ani NIPT) doporučujeme doplnit odběr AFP, HCG, uE3 od týdne těhotenství 14+0 (ve II. trimestru) u svého gynekologa – tedy provést kompletní sekvenční integrovaný test!

Změření šíjového projasnění (NT) a provedení sekvenčního integrovaného testu v I. a II. trimestru zvyšuje záchytnost Downova syndromu na 95 % (sekvenční integrovaný test včetně NT).

Integrovaný test v I. a II. trimestru má vyšší záchytnost Downova syndromu než samotný kombinovaný test v I. trimestru (o 5 – 10 %).

V našem centru prenatální diagnostiky a lékařské genetiky používáme 4 nejnovější ultrazvukové přístroje nejvyšší kategorie – GENERAL ELECTRIC VOLUSON E10 BT.

Vyšetření na vlastní žádost pacientky – cena 1600 Kč

  • V ceně vyšetření jsou zahrnuty 2 černobílé fotografie plodu

Vyšetření šíjového projasnění (NT) je hrazené ze zdravotního pojištění v případě lékařské indikace.

Současně s tímto vyšetřením plodu v I. trimestru je možné provedení screeningu preeklampsie a růstové retardace plodu (nejčastějších těhotenských komplikací), které je rovněž za přímou úhradu a které není součástí ceny tohoto ultrazvukového vyšetření.