Specializované ultrazvukové vyšetření plodu v I. trimestru

Ultrazvukové vyšetření plodu k záchytu vrozených vývojových vad a chromozomálních poruch

 

I. trimestr měření šíjového projasnění (NT) akreditovaným sonografistou (13. týden)

Vyšetření šíjového projasnění (NT) v našem akreditovaném centru u FMF Londýn je možné provést na vlastní žádost pacientky – za přímou úhradu za 1 000 Kč (výkon není hrazen ze zdravotního pojištění). Je možné vypočítat riziko např. na Downův syndrom již v I. trimestru (13. týden), v případě vysokého rizika je možné provést chriovou biopsii – CVS (odběr části placenty) a provést vyšetření Array CGH. U pacientek s mírně zvýšeným rizikem a normálním ultrazvukovým nálezem je možné provést neinvazivní testování (NIPT). U všech ostatních pacientek (tedy u všech žen, které nemají proveden odběr vzorku z placenty v I. trimestru ani NIPT) doporučujeme doplnit odběr AFP, HCG, uE3 od týdne těhotenství 14+0 u svého gynekologa – tedy provést kompletní sekvenční integrovaný test!
Změření šíjového projasnění (NT) a provedení sekvenčního integrovaného testu zvyšuje záchytnost Downova syndromu na 95 % (sekvenční integrovaný test včetně NT). Biochemický integrovaný test bez NT má záchytnost 90 % (sérum integrovaný test).
Integrovaný test má vyšší záchytnost Downova syndromu než samotný kombinovaný test v I. trimestru (o 5 – 10 %). Navíc obsahuje též AFP, tedy vyhledává i rozštěpy páteře a břišní stěny.

Vyšetření šíjového projasnění (NT) je hrazené ze zdravotního pojištění v případě lékařské indikace.