Prenatální diagnostika

SPECIALIZOVANÉ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ PLODU V I. TRIMESTRU

Ultrazvukové vyšetření plodu k záchytu vrozených vývojových vad a chromozomálních poruch.

Změření NT akreditovaným sonografistou v I. trimestru na našem pracovišti a provedení kompletního sekvenčního integrovaného testu.

Více informací zde.

SPECIALIZOVANÉ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ PLODU V II. TRIMESTRU (20. TÝDEN GRAVIDITY)

Ultrazvukové vyšetření plodu k záchytu vrozených vývojových vad a chromozomálních poruch.

Specializované ultrazvukové vyšetření plodu ve 20. týdnu gravidity včetně podrobného ultrazvukového vyšetření srdce plodu (fetální echokardiografie).

Jde o významné ultrazvukové vyšetření v těhotenství.

Více informací zde.

Genetická konzultace

obsahuje konzultaci lékařem klinickým genetikem zaměřenou na možnost nálezu vrozených vývojových vad a chromozomálních poruch u plodů se stanovením genetického rizika, prognózy, indikace prenatální diagnostiky

 

Integrovaný test v I. a II. trimestru

Sérum integrovaný test I. a II. trimestru se skládá z dvou odběrů krve k biochemickému vyšetření. Zásadní pro výsledek screeningu je určení přesného stáří plodu ultrazvukem. Více informací zde.

 

Invazivní vyšetření

odběr plodové vody – amniocentéza

odběr choriových klků – CVS

 

Hlavní indikace – důvody:

  • Pozitivní screening na vrozené vady plodu (vyšetření z krve matky někdy doplněné ultrazvukem vybere ženy se zvýšeným rizikem chromozomálních vad u plodu – např. Downova syndromu)
  • zajištění následných vyšetření při dědičných chorobách v rodině (např. molekulární genetika)
  • předchozí gravidita ukončena pro nález vrozené vady plodu (při přání pacientky)

 

Neinvazivní vyšetření

Více informací zde.