MUDr. MARTINA MICHALOVÁ

MUDR. MARTINA MICHALOVÁ

Ambulance – lékař

Narozena 1976 v Pelhřimově. V roce 1994 maturovala na gymnáziu v Pelhřimově. Vystudovala 1. lékařskou fakultu UK v Praze s promocí v roce 2002, poté pracovala na gynekologicko-porodnickém oddělení v Nemocnici České Budějovice. Od roku 2014 dosud pracuje v nestátním zdravotnickém zařízení CLG s.r.o.

V roce 2005 získala atestaci I. stupně z gynekologie a porodnictví a v roce 2012 atestaci z perinatologie a fetomaternální medicíny.

Je držitelkou mezinárodního certifikátu pro ultrazvukové vyšetření ve 12. – 14. týdnu těhotenství (měření NT) pod záštitou Fetal Medicine Foundation se sídlem v Londýně. V roce 2022 získala certifikát ČGPS ČLS JEP pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63415 „Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče“

Dosažené vzdělání

1. lékařská fakulta UK v Praze (2002)

Atestace I. stupně gynekologie a porodnictví (2005)

Atestace perinatologie a fetomaternální medicíny (2012)