MUDR. MILADA LACINOVÁ

MUDr. Milada Lacinová

Zástupce vedoucího lékaře

Narozena 1972 v Č. Budějovicích. V roce 1991 maturovala na gymnáziu J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích. Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství UK v Plzni s promocí v roce 1997, poté pracovala na gynekologicko-porodnickém oddělení v Nemocnici Český Krumlov. Od roku 2004 dosud pracuje v nestátním zdravotnickém zařízení CLG s.r.o. V roce 2000 získala atestaci I. stupně z gynekologie a porodnictví a v roce 2006 atestaci z lékařské genetiky. Je držitelkou mezinárodního certifikátu pro ultrazvukové vyšetření ve 12. – 14. týdnu těhotenství (měření NT) pod záštitou Fetal Medicine Foundation se sídlem v Londýně. V roce 2021 získala certifikát ČGPS ČLS JEP pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63415 „Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče“

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

Fakulta všeob. lékařství UK Plzeň (1997)

Atestace I. stupně gynekologie a porodnictví (2000)

Atestace lékařské genetiky (2006)

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

Česká gynekologicko-porodnická společnost ČLS JEP

Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP

Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS ČLS JEP

Česká Společnost pro Ultrazvuk v Porodnictví a Gynekologii ČLS JEP

PUBLIKAČNÍ ČINNOST SPOLUAUTOR

Čutka K., Čutka D., Šustrová M., Amniocentéza- bezpečná metoda invazivní prenatální diagnostiky, Praktická gynekologie 2007, roč. 11 ISSN 1211-6645

V. Tomek, J. Gilík, H. Jičínská, J. Pavlíček, J. Navrátil, D. Čutka, P. Vlašín, M. Lacinová, J. Marek, J. Škovránek, Prenatální detekce srdečních vad a její důsledky. Čes-slov Pediat 2018; 73 (5): 284-290.