ING. MARKÉTA LYSÁ

Ing. Markéta Lysá

Cytogenetická laboratoř

Narozena 1964 v Českých Budějovicích. V roce 1983 maturovala na gymnáziu Karla Šatala v Českých Budějovicích. Vystudovala na VŠZ AF Č. Budějovice, obor fytotechnický, specializace Genové inženýrství a šlechtění rostlin.

Praxe

1. 1. 1994 nastoupila do KNsP, OLG v Českých Budějovicích jako laborantka

1. 4. 1994 tamtéž jako biolog – vedoucí úseku CG

4. 6. 1996 atestace v oboru Vyšetřovací metody v lékařské genetice

od 1. 1. 1997 – dosud Centrum lékařské Genetiky, s.r.o.

30. 12. 2005 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (prodloužení do r. 2020)