Centrum lékařské genetiky s.r.o. - specializované pracoviště prenatální diagnostiky
MUDr. Karel Čutka, MUDr. David Čutka, Novohradská 68/1806, České Budějovice

jazykove mutace ceska verze deutsche fassung english version

Poskytovaná péče a služby na našem pracovišti


Postnatální diagnostika

CLG

new genetické konzultace a poradenství u genetických příčin poruch reprodukce, u výskytu vrozených vývojových vad u jedince a výskytu nádorů v rodinné anamnéze

new genetická diagnostika zhoubných nádorů

new chromozomální vyšetření z periferní krve

new molekulárně cytogenetické vyšetření (FISH)

new molekulárně genetické vyšetření (PCR technologie, sekvenování DNA)

new ultrazvukové vyšetření netěhotných pacientek - vyšetření dělohy, ovarií apod.

Prenatální diagnostika

CLGnew genetická konzultace - obsahuje konzultaci lékařem klinickým genetikem zaměřenou na možnost nálezu vrozených vývojových vad a chromozomálních poruch u plodů se stanovením genetického rizika, prognózy, indikace prenatální diagnostiky

new biochemický skrining – vyšetření krve těhotné pacientky v I. a II. trimestru ke stanovení rizika chromozomální poruchy a některých dalších vrozených vad, zejména rozštěpových vad páteře a břišní stěny, hydrocephalie. Na našem pracovišti je možné provést jakýkoli ze 4 testů doporučených světovými odbornými společnostmi (USA, Kanada, Velká Británie atd.)

  • Integrovaný test – záchytnost 93 % nejefektivnější test (biochemické parametry + ultrazvukové vyšetření šíjového projasnění – NT pouze akreditovaným sonografistou)
  • Sérum integrovaný test - záchytnost 90 %, vyšetření biochemických parametrů (není-li možné změřit NT akreditovaným sonografistou v populaci)
  • Test I. trimestru (kombinovaný test) – záchytnost 83 %
  • Qvadruple test (u nás triple test) pro ženy, které přijdou až ve II. trimestru

new Změření šíjového projasnění

new ultrazvukové vyšetření plodu k vyloučení vrozených vývojových vad a chromozomálních poruch

new skriningové echokardiografické vyšetření srdce plodu

new invazivní prenatální vyšetření plodu

new chromozomální vyšetření prenatální (z buněk plodové vody) i postnatální (odběr krve pacienta)

new molekulárně cytogenetické vyšetření (FISH)

new molekulárně genetické vyšetření (PCR technologie, sekvenování DNA)

new preimplantační diagnostika (FISH technologie)

4D ultrazvuk plodu

new 4d ultrazvuk plodu (nelékařský výkon)

Vyšetření plodnosti u muže

new spermiogram

Služby zajišťované ve spolupráci s jinými pracovišti pro naše pacientky

  • kordocentéza – odběr krve z pupečníku plodu od 21.týdne ve zdůvodněných případech na pracovišti ženské kliniky FN Praha 2, Apolinářská 17, vedoucí doc.MUDr.P.Calda, CSc
  • molekulárně genetické vyšetření, které nevyšetřujeme na našem pracovišti - zajištění materiálu z plodové vody nebo z krve jedince u dědičných chorob a vad na pracovištích v ČR nebo i v zahraničí. V současné době je takto možno zajistit 100 až 200 diagnóz.
  • superkonziliární echokardiografické vyšetření plodu – při zjištění vrozené srdeční vady na UZ je pacientka předána do péče Dětského kardiocentra FN Motol Praha 5, vedoucí MUDr. V. Tomek, Ph.D.
  • předání pacientek se zjištěnou vrozenou vývojovou vadou u plodu do péče gyn. por. kliniky FN Motol Praha 5, as. MUDr. J. Matěcha, až do porodu. Plánovaná chirurgická ošetření v rámci časné poporodní péče (obličejové rozštěpy, defekty trávicí trubice, hydrocefalie aj.)
  • v rámci péče o sterility speciální vyšetření – program IVF (umělé oplodnění ve zkumavce) na pracovišti Sanatorium ART, Mánesova 24, Č. Budějovice, vedoucí lékař prim. MUDr. R. Michálek

ceník poskytovaných služeb pdf

 

webdesign - Reklamní agentura N-atelier © 2009